Zbavte se obavy a strachu z vysokofrekvenÄního záření mobilů, bezdrátových radiotelefonů a vysílaÄů operátorů mobilních sítí. SpolehlivÄ› vás ochrání na první pohled obyÄejná karta, která je velmi vhodná pÅ™edevším pro citlivÄ›jší osoby jak na elektrosmog, tak i na geopatogenní zóny. Postavili vám vysílaÄ mobilního operátora v blízkosti vaÅ¡eho obydlí? Nenechte si niÄit své zdraví vyzaÅ™ováním Å¡kodlivých elektromagnetických vln a poÅ™iÄte si například BioProtect 400, který obsahuje krystaly a další látky, jež dokáží absorbovat Å¡kodlivé vlnÄ›ní.

Pro celou rodinu

Ochrana pÅ™ed zářením wifi bude zajiÅ¡tÄ›na pro vás i vaÅ¡e dÄ›ti, pokud si pořídíte speciální Äip BioProtect Mobil. Velmi jednoduÅ¡e ho nainstalujete například nalepením na zadní stranu mobilu a tím dojde k neutralizaci Å¡kodlivého záření. Nyní máte možnost ochránit nejen sami sebe, ale celou svou rodinu pÅ™ed zdravotními riziky, které do vaÅ¡eho života pÅ™ináší elektrosmog. Pokud navÅ¡tívíte BioProtect shop, budete si moci opatÅ™it i další zařízení, například pro ochranu pÅ™ed vysílaÄi mobilních operátorů, nebo budete moci odruÅ¡it každý spotÅ™ebiÄe ve své domácnosti.