Narození dítÄ›te je bezesporu jednou z nejvÄ›tších událostí v naÅ¡em životÄ›. I vÅ¡echny naÅ¡e instinkty nám říkají, abychom se o nÄ›j postarali, jak nejlépe dovedeme. Není tedy divu, že naprostá vÄ›tÅ¡ina rodiÄů chce pro svého potomka jen to nejlepší.

 

hrající si dítě

 

To vÄ›tÅ¡inou dáváme do souvislosti se vzdÄ›láním, kdy rodiÄe vybírají tu nejlepší Å¡kolu, avÅ¡ak vidíme to již dříve, pÅ™edevším u hraÄek. I zde maminka s tatínkem chtÄ›jí, aby jejich potomek mÄ›l ty nejlepší, které budou podporovat jeho vývoj. To je také důvod, proÄ je tak vysoká popularita takzvaných edukativních hraÄek, které mají rozvíjet motorické Äi psychologické schopnosti dítÄ›te. Jak už to vÅ¡ak tak bývá, narážíme i zde na produkty nejrůznÄ›jší kvality. Jak tedy poznat, který z nich je skuteÄnÄ› ten nejlepší?

 

Ukazatelem, který lidé používají zdaleka nejÄastÄ›ji, je cena. Jsme totiž pÅ™esvÄ›dÄeni, že mezi cenou a kvalitou existuje přímá úmÄ›ra, a to nejen u hraÄek. Ti, kteří mají dost penÄ›z, tedy Äasto vybírají pro své dítÄ› to nejdražší, co mají k dispozici. Ukazuje se vÅ¡ak, že jak už to tak bývá, situace ani zde není tak jednoduchá. JistÄ›, v mnoha případech tato rovnice platí, avÅ¡ak rozhodnÄ› to neznamená, že se na ni lze plnÄ› spolehnout.

 

rodiÄe s dítÄ›tem

 

V mnoha případech totiž platíme i zde za znaÄku, nikoliv za kvalitu. A i když známá znaÄka může být zárukou kvality, rozhodnÄ› o tak není vždy. Navíc je mnohdy velmi dobÅ™e možné sehnat v podstatÄ› to samé, ve stejné Äi lepší kvalitÄ›, a za mnohem ménÄ› penÄ›z. Pokud se tedy nechceme pouze chlubit tím, jak drahou hraÄku jsme naÅ¡emu dítÄ›ti koupili, je dobré se nejprve podívat, zda neexistuje nÄ›jaká levnÄ›jší, lepší varianta. Mnohdy totiž budeme pÅ™ekvapeni tím, co se dá najít.

 

OvÅ¡em tím hlavním, na co bychom mÄ›li dávat nejvÄ›tší důraz, je to, aby ona hraÄka byla pro naÅ¡e dítÄ› naprosto bezpeÄná, a také aby jej bavila. VÅ¡e ostatní je v podstatÄ› podružné, neboÅ¥ nic důležitÄ›jšího, než zdraví a spokojenost naÅ¡eho dítÄ›te, není.