VÅ¡ichni víme, že elektÅ™inu získáváme tak, že stiskneme vypínaÄ nebo zasuneme zástrÄku do zásuvky. To jsou námi rutinnÄ› vykonávané Äinnosti, jež známe a zvládáme naprosto automaticky. Ale co víme o získávání elektrického proudu jeÅ¡tÄ›? PovÄ›domí sice obvykle máme, ale notnÄ› nedokonalé. Víme o nÄ›jakých tÄ›ch kabelech a elektrických vedeních, víme o elektrárnách, ale to jeÅ¡tÄ› není ani zdaleka vÅ¡echno. Nemůže to být vÅ¡echno. Protože kdyby dejme tomu v TemelínÄ› pustili veÅ¡kerý svůj vyrábÄ›ný proud nÄ›jakým kabelem k nám, nic by z toho nebylo. NepoÄítám-li tedy vzniklé Å¡kody.

A kde a jak se taková elektÅ™ina rodí a jak se dostává až do naÅ¡ich spotÅ™ebiÄů?

větrné elektrárny

PÅ™ednÄ› tu máme elektrárny. Bez nich by to další nemÄ›lo vůbec smysl své existence, protože by žádné vedení nebylo k niÄemu, kdyby nebylo kde brát elektÅ™inu. A právÄ› v elektrárnách se taková elektÅ™ina vyrábí. A to díky otáÄení se turbíny, která je pohánÄ›na podle typu elektrárny vodou, vÄ›trem nebo využíváním nÄ›jakého paliva, jímž může být tÅ™eba uhlí. Nebo plyn nebo nÄ›jaké ty Älánky z radioaktivních materiálů.

Taková elektÅ™ina pak proudí ke spotÅ™ebitelům elektrickým vedením, které nÄ›kdy vidíme na stožárech a nÄ›kdy nevidíme, pokud je zakopáno pod zemí nebo dejme tomu vede po dnÄ› nÄ›jaké vodní plochy. Ale to není jenom obyÄejný kabel vedoucí z bodu A do bodu B. Na cestÄ› jsou tu napojeny různé trafostanice, které se starají o to, aby nám byla elektÅ™ina dodávána setrvale a se žádoucím napÄ›tím. Protože to množství, které se vyrábí v elektrárnÄ›, by kabely spolehlivÄ› roztavilo a bylo by po vÅ¡em.

elektrické vedení

A když takové vedení nakonec dojde až k nám, máme tu jeÅ¡tÄ› elektrické hodiny a jistiÄe nebo pojistky. Hodiny proto, aby měřily naÅ¡i spotÅ™ebu a stanovovaly, kolik budeme platit, zmínÄ›ná pojistná zařízení proto, aby nedoÅ¡lo k tragédii v případÄ› nÄ›jaké poruchy.

A teprve pak tu jsou vypínaÄe, zásuvky a spotÅ™ebiÄe. Kvůli kterým je pro nás elektÅ™ina důležitá.