Kuchyňské spotÅ™ebiÄe a jejich uspořádání

Abychom mÄ›li zabezpeÄenou kuchyň po vÅ¡ech stránkách, vÄ›nujme, kromÄ› chemikálií, pozornost také spotÅ™ebiÄům. Zásadním problémem může být sporák, aÅ¥ již elektrický, tak plynový. DÄ›ti s oblibou vÅ¡ude strkají ruÄiÄky, takže po ukonÄení vaÅ™ení zavírejte na sporáku horní kryt, aby se vaÅ¡i potomci nemohli dotýkat horkých hořáků nebo plotniÄek (ty vydrží po vypnutí spotÅ™ebiÄe obzvláštÄ› dlouho horké).

Nejlepší bude umístit sporák v kuchyni tak, aby se k nÄ›mu dítÄ› nedostalo, tedy v zadní Äásti místnosti, a nikoliv zkraje. Necháte-li sporák hned u vchodu do kuchynÄ›, může se klidnÄ› stát, že dítÄ› pÅ™i bÄ›hání shodí hrnec s horkým jídlem. Anebo dříve, než k nÄ›mu dobÄ›hnete, strÄí ruku do zapnuté trouby. Pokud bude sporák umístÄ›n tak, že mezi dítÄ›tem a sporákem budete vy, zabráníte jakékoliv pohromÄ›.

Hrnec na sporáku

A co ostatní elektrospotÅ™ebiÄe? Pokud je to alespoň troÅ¡ku možné, nechte je zabudovat do kuchyňské linky do takové výšky, kde na nÄ› dÄ›ti nedosáhnou; to se týká zejména mikrovlnné Äi peÄící trouby. Další spotÅ™ebiÄe jako je kuchyňský robot, ruÄní Å¡lehaÄ, různé krouhaÄe a elektrické krájeÄe vždy po skonÄení práce centrálnÄ› vypnÄ›te, anebo vytáhnÄ›te přívodní šňůru ze zásuvky.

Zásuvky, přívodní šňůry a další kabely

Tímto jsme se pÅ™esunuli k zásuvkám. Ty se netýkají jen kuchynÄ›, ale celého bytu. Zásuvky, které se právÄ› nijak nevyužívají, by mÄ›ly být zajiÅ¡tÄ›ny plastovou krytkou. I když budete dÄ›tem vysvÄ›tlovat, že jsou nebezpeÄné, neuvěří vám, dokud si na nÄ› nesáhnout. A tak vhodným zajiÅ¡tÄ›ním pÅ™edejdete možnému úrazu dítÄ›te.

Neuspořádané kabely

StejnÄ› tak dÄ›ti lákají různé rozvody a kabely. V dneÅ¡ní dobÄ› má každý doma spoustu elektroniky – poÄítaÄe, notebooky, televizory – a obzvláštÄ› starší dÄ›ti si je mezi sebou rády propojují. A tak se mohou jen tak volnÄ› na zemi povalovat prodlužovaÄky a kabelové rozvody, což je pro malé dÄ›ti lákadlo, ovÅ¡em velmi nebezpeÄné. A proto pÅ™ed nimi kabely skryjte – do liÅ¡ty, pod koberec, za nábytek, do „husího krku“, anebo si poÅ™iÄte nÄ›který z organizátorů kabelů, tÅ™eba spirálový; tím stáhnete kabely k sobÄ› a vÅ¡echny najednou je dokážete skrýt tÅ™eba za psací stůl, sedaÄku nebo skříň.