Jakou si pÅ™edstavujete domácnost? Mnoho lidí by samozÅ™ejmÄ› chtÄ›lo mít veselou a krásnou, a hlavnÄ› Äistou domácnost. Já se také snažím o to, abych mÄ›la domácnost opravdu v perfektním stavu. Kdybych se chtÄ›la bavit více o domácnosti, anebo kdybych chtÄ›la také více informací, tak se také Äasto dívám na zajímavý poÅ™ad. A jmenuje se to výmÄ›na manželek. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k už asi nÄ›kdy vidÄ›l alespoň jeden díl výmÄ›ny manželek. Řeknu vám, že nÄ›kdy je to opravdu hroznÄ› odstraÅ¡ující. Já absolutnÄ› nechápu, jak nÄ›kteří lidé můžou do tohoto poÅ™adu vůbec jít. Já osobnÄ› bych se stydÄ›la hlavnÄ›, ale prosím si nemyslete, že mám tÅ™eba nÄ›jaké Å¡patné zkuÅ¡enosti s veÅ™ejností.

Čistota půl zdraví.

Nebo že mám Å¡patnou domácnost? Tohle rozhodnÄ› ne, ale bohužel, já jsem straÅ¡ný cholerik, takže se bojím, že bych si potom v televizi udÄ›lala ostudu. A to takovou ostudu, že bych tam na nÄ›koho kÅ™iÄela anebo bych se tam asi psychicky nÄ›jak zhroutila. Také bych netuÅ¡ila, do jaké rodiny by mÄ› poslali, jaká by to byla domácnost. Byla by to Äistá domácnost? A kolik by tam bylo dÄ›tí anebo by tam byla zvířata? To nevím jak vy, ale já bych na tohle asi sílu a odvahu nemÄ›la. Podle mého názoru je opravdu veliká odvaha, kdo se rozhodne jít do poÅ™adu výmÄ›ny manželek. SamozÅ™ejmÄ›, že to také může být opravdu veliká zábava a také za to je opravdu skvÄ›lá vysoká finanÄní odmÄ›na.

Domácnost udržuji v ÄistotÄ›.

Takže si myslím, že deset dní za tak vysokou finanÄní odmÄ›nu by se to asi mohlo vydržet. Ale kolikrát si zase říkám, že bych mohla asi mít velikou ostudu. A kdybych mÄ›la velikou ostudu, tak bych se z toho zbláznila. Já jsem takový typ ÄlovÄ›ka, který si dává záležet na tom, aby se o nÄ›m jenom dobÅ™e mluvilo. Na nic si nehraji, ale snažím se, abych byla právÄ› sluÅ¡ná i v mých oÄích, abych byla dobrá a sluÅ¡ná. Proto se snažím také udržovat nejenom sama sebe v pořádku, ale také hlavnÄ› svou domácnost. Chci, aby moje domácnost byla opravdu Äistá a pÄ›kná a uspořádaná. A aby můj partner i dÄ›ti na tohle vÅ¡echno byly pyÅ¡ní.