Mnoho lidí si myslí, že když se budou bavit, že jim bude dobÅ™e. Tohle je samozÅ™ejmÄ› pravda, ale ne tak úplnÄ›. Není to pravda na sto procent, protože i lidé, kdy se tÅ™eba baví anebo budou hrát různé hry, tak se u toho samozÅ™ejmÄ› také nemusí cítit vždycky pohodlnÄ›. NÄ›které hry bohužel dopadají Å¡patnÄ›, a to například nÄ›jaké adrenalinové hry. Protože adrenalinové hry můžou také dopadnout tak, že se tÅ™eba nÄ›kdo zraní anebo se stane nÄ›jaká vážná nehoda. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když i vy budete peÄovat o své zdraví. Když budete mít takovou zábavu, která je bezpeÄná a o které víte, že ji zvládnete. 

Děti potřebují zábavu.

Nevím jak vy, ale mnÄ› se nejvíce líbí takové zábavy, u kterých si odpoÄinu a u kterých nemusím skoro nic dÄ›lat. Proto podle mého názoru je nejlepší, když se tÅ™eba budu dívat na film anebo půjdu tÅ™eba s přáteli do kina nebo do divadla, tam je to vždycky veliká pohoda. To je nejvÄ›tší zábava, kterou můžu mít. A navíc také uÅ¡etřím peníze. V poslední dobÄ› se říká, že je nejlepší zábava pro dospÄ›lé to, když spíte. To znamená, že vy vlastnÄ› neutratíte ani korunu a nemusíte nic dÄ›lat. A máte vlastnÄ› tohle zadarmo a také se u toho bavíte, protože když se vám bude zdát nÄ›jaký sen, nÄ›jaký krásný, veselý, tak to je vlastnÄ› zábava a vy neplatíte žádné peníze a nemusíte ani u toho nic dÄ›lat.

Při spánku neutratíte ani korunu.

Tohle vymyslel právÄ› můj kamarád a má s tím opravdu veliký úspÄ›ch. Dal si tento nápad na sociální sítÄ› a ani byste nevěřili, kolik lidí mu dalo za pravdu. VÅ¡ichni se smáli a vÅ¡ichni byli nadÅ¡ení, že jaký je to vtipný návod na to, jak se zabavit. Jak dospÄ›lý ÄlovÄ›k se může zabavit a také u toho neutratit ani jednu jedinou korunu. Myslím si, že je tohle prima nápad, jenomže kdybych se chtÄ›la bavit já, tak bych také asi musela umÄ›t na povel usnout. Já totiž umím spát jenom veÄer. Nevím, jak tÅ™eba nÄ›kdo může usnout i bÄ›hem dne.