Je to velmi jednoduchá matematika. Čím lépe a efektivnÄ›ji zateplíte svůj dům, tím více uÅ¡etříte za vytápÄ›ní. A Äím více uÅ¡etříte za vytápÄ›ní, tím dosáhnete na vyšší dotaci v rámci novÄ› spuÅ¡tÄ›ného programu Nová zelená úsporám. Investovat do zateplení se vyplatí v každém případÄ›. VaÅ¡e nemovitost získá vyšší cenu a v budoucnosti v případÄ›, že byste ji chtÄ›li prodat, bude zateplení jistÄ› jedním z prvních aspektů, na kterou se případní kupci budou ptát. I když neuvažujete o prodeji, VaÅ¡e bydlení se i tak velmi brzy zmÄ›ní a zajistí jeÅ¡tÄ› vyšší komfort. Vzhledem k prudkému nárůstu cen za energie doporuÄujeme pÅ™istoupit k zateplení v maximálním rozsahu. NaÅ¡i profesionálové Vám pomohou zjistit, kde jsou ve VaÅ¡em domÄ› nebo v jakékoliv budovÄ› hlavní úniky tepla. Nejen výmÄ›na oken a dveÅ™ních výplní, ale zateplení celé fasády Äi stÅ™eÅ¡ního pláštÄ› vede teprve k efektivnímu zateplení. Zní to neuvěřitelnÄ›? Pokud nevěříte, navÅ¡tivte naÅ¡e internetové stránky a zde brzy pochopíte, že s novým programem Nová zelená úsporám se otevírají nové možnosti a stát Vám nabízí finanÄní pomoc pÅ™i zateplování VaÅ¡ich stávajících domů, ale také jakýchkoliv veÅ™ejných budov. O dotace mohou žádat nejen soukromé osoby, ale i obce, mÄ›sta, církve, neziskové organizace, kulturní zařízení. Nevíte, jestli i Vám se vyplatí žádat o dotaci? Pak nám zanechte vzkaz a my obratem odpovíme. Víme, jak snadno dosáhnout na dotace Nová zelená úsporám. Víme, jak Vám pomoci s úvÄ›rem.